Kỹ năng giảng dạy hiện đại Train the Trainer
Kỹ năng giảng dạy hiện đại Train the Trainer

Kỹ năng giảng dạy hiện đại Train the Trainer

Làm chủ kỹ năng đào tạo giảng dạy hiện đại cùng chuyên gia Faca Education

Đăng ký tham gia

Đặc tính của khoá học

Những đặc điểm riêng biệt mà Faca Education mang lại trong khoá học

Video quay sẵn

Video quay sẵn

Có sẵn hơn 30 video quay sẵn và bạn hoàn toàn có thể quay trở lại học nhiều lần cho đến khi hoàn toàn nắm vững

Quản trị cảm xúc

Quản trị cảm xúc

Bạn được trải nghiệm ....

Resources

Resources

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Start Now!
Video quay sẵn

Video quay sẵn

Có sẵn hơn 30 video quay sẵn và bạn hoàn toàn có thể quay trở lại học nhiều lần cho đến khi hoàn toàn nắm vững

Quản trị cảm xúc

Quản trị cảm xúc

Bạn được trải nghiệm ....

Resources

Resources

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Start Now!
Xây dựng đề cương bài giảng

Xây dựng đề cương bài giảng

Có sẵn hơn 30 video quay sẵn và bạn hoàn toàn có thể quay trở lại học nhiều lần cho đến khi hoàn toàn nắm vững

Quy trình học qua trải nghiệm

Quy trình học qua trải nghiệm

Bạn được trải nghiệm ....

Resources

Resources

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Start Now!
About Us
TÌM HIỂU VỀ

Nội dung chính của khoá học

*Buổi 1: Nghề ĐT: nhận thức đúng và tiềm năng; Mục đích – mục tiêu
*Buổi 2: Quản trị cảm xúc và ứng dụng trong đào tạo
*Buổi 3: Phương pháp giảng dạy hiện đại qua 5 bước; Xây dựng đề cương bài giảng thực tế
*Buổi 4, 5: Các kỹ năng mềm bổ trợ: Thuyết trình; Lắng nghe; Dẫn dắt; Đặt câu hỏi và trả lời
*Buổi 6: Thực hành - Tổng kết

Join For Free

Lợi ích

Những đặc điểm riêng biệt mà Faca Education mang lại trong khoá học

Video quay sẵn

Video quay sẵn

Có sẵn hơn 30 video quay sẵn và bạn hoàn toàn có thể quay trở lại học nhiều lần cho đến khi hoàn toàn nắm vững

Quản trị cảm xúc

Quản trị cảm xúc

Bạn được trải nghiệm ....

Resources

Resources

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Start Now!

Video quay sẵn

Có sẵn hơn 30 video quay sẵn và bạn hoàn toàn có thể quay trở lại học nhiều lần cho đến khi hoàn toàn nắm vững

Quản trị cảm xúc

Bạn được trải nghiệm ....

Resources

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Start Now!
Xây dựng đề cương bài giảng

Xây dựng đề cương bài giảng

Có sẵn hơn 30 video quay sẵn và bạn hoàn toàn có thể quay trở lại học nhiều lần cho đến khi hoàn toàn nắm vững

Quy trình học qua trải nghiệm

Quy trình học qua trải nghiệm

Bạn được trải nghiệm ....

Resources

Resources

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Start Now!
Bạn còn thắc mắc gì không, Hãy xem thêm lợi thế của Train The Trainer

Lợi thế

Xem ngay và nhận được những lợi thế ....

Học miễn phí trọn đời

Học miễn phí trọn đời

HV được học đi học lại cả đời miễn phí tại Việt Nam rất ít đơn vị có chính sách này

Đăng ký ngay
Tự thiết kế khoá học

Tự thiết kế khoá học

HV tự thiết kế khoá học theo quy trình học qua trải nghiệm của Đức.

View More

Chinese

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

View More

Chinese

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

View More

Chinese

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

View More
Bạn muốn biết thêm

Lợi thế giảng viên kỹ năng mềm

eCademy training programs can bring you a super exciting experience of learning through online! You never face any negative experience while enjoying your classes virtually by sitting in your comfort zone. Our flexible learning initiatives will help you to learn better and quicker than the traditional ways of learning skills.

 • Là người của công chúng
 • Luôn được đề cao & ngưỡng mộ
 • Được xã hội tôn trọng
 • Flex Schedule with Extended Time from Yoga Alliance
 • Practice Traditional Hatha and vinyasa Yoga
 • Bonus Aerial & Acro Yoga Workshops
Đăng ký ngay
Lợi thế giảng viên kỹ năng mềm Tự tin trỏ thành giảng viên chuyên nghiệp
THAM GIA NGAY VỚI

Học Phí Ưu Đãi Đặc Biệt

Bạn sẽ nhận được giá trị từ khoá học với mức chi phí và sự hỗ trợ đáng giá từ đội ngũ đào tạo của Faca Education

Shape Image

Gói 1

 • Examine traditional yoga asanas
 • Learn meditation and philosophy
 • Connect energetics and anatomy
 • Practice teaching for confidence
 • Become a Yoga Alliance RYT200
$499.99 Yoga Alliance Certified
Đăng ký ngay
Shape Image One
Shape Image One
Shape Image

300 HOUR TTC

 • Fine tune yoga alignment and form
 • Explore the fine art of sequencing
 • Delve deeper into ancient scripture
 • Study therapeutic based anatomy
 • Become a Yoga Alliance RYT300
$599.99 Yoga Alliance Certified
Book Now
Shape Image One
Shape Image One
Shape Image

500 HOUR TTC

 • Get the highest level certification
 • Become a respected yoga master
 • Work at luxury resorts and retreats
 • Lead your own teacher trainings
 • Become a Yoga Alliance RYT500
$699.99 Yoga Alliance Certified
Book Now
Shape Image One
Shape Image One
Đăng ký tư vấn & tham gia

Đăng ký tư vấn & tham gia

Thông tin của bạn sẽ hoàn toàn được bảo mật

Train The Trainer
Shape Image One
Shape2
Shape Image Three
Share via