25
Tháng Chín, 2021
Picture1
Khóa huấn luyện: COMBO THIỆN SỐ HỌC CƠ BẢN L1
20:00 - 22:00
Online + Video + Thực hành + Zoom

Giới thiệu về bộ môn TSH, ý nghĩa và cách tính toán các chỉ số cơ bản: Bài học đường đời, Năng lực tự...

05
Tháng Mười, 2021
Picture1
Khóa huấn luyện: COMBO THIỆN SỐ HỌC CƠ BẢN L2
20:00 - 22:00
Online - Zoom + Video thực hành

Giới thiệu về bộ môn TSH, ý nghĩa và cách tính toán các chỉ số cơ bản: Bài học đường đời, Năng lực tự...

05
Tháng Chín, 2021
Picture1
Khóa huấn luyện: COMBO THIỆN SỐ HỌC CƠ BẢN
12:00 - 14:00
Online - Video Thực Hành + Zoom

Giới thiệu về bộ môn TSH, ý nghĩa và cách tính toán các chỉ số cơ bản: Bài học đường đời, Năng lực tự...

Send this to a friend