Tác giả: Đặng Hải Công

Shape Image One

05 Trò Chơi Đầu Tư Giúp Bạn Nâng Cao Tư Duy Tài Chính

5 trò chơi đầu tư giúp bạn nâng cao tư duy tài chính Boardgame – một công cụ tuyệt vời

10 Bước Phát Triển Khả Năng Tài Chính Thiên Bẩm

10 bước để phát triển khả năng tài chính thiên bẩm Trên con đường đến với tự do tài chính,

Nhà Sáng Lập FACA Education

TH.S Phó Thị Hương – Nhà sáng lập viện đào tạo FACA Education, Cô là một master coach NLP cấp